Om oss2018-11-14T10:44:43+00:00

Om oss

Tanken bak Natteravnene er veldig enkel – vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er.

En folkebevegelse

Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon, men en folkebevegelse som er basert på frivillighet og lokale ildsjelers innsats gjennom mange år. Natteravngruppene er organisert lokalt og inngår i et landsdekkende nettverk med Natteravnrådet og Landsmøtet som øverste organ.
Det er siden oppstarten etablert over 500 grupper i Norge, og det kommer stadig nye grupper til. Samtidig er det grupper som ligger nede i perioder pga. manglende rekruttering, og vi anslår derfor at det er ca 400 aktive grupper til enhver tid.

Tryg som hovedsamarbeidspartner

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner til Natteravnene og stiller med alt nødvendig utstyr og materiell slik at det ikke skal koste noe å være natteravn. Ravnene er også forsikret direkte på vei til og fra, samt under ravning.
Tryg utgjør også sekretariatet for Natteravnene og bistår med praktisk hjelp, råd og veiledning.

Lokalt samarbeid

Lokalt samarbeider mange grupper med både politi, kommune og skole, samt frivillige organisasjoner og idrettslag. Natteravnene er slik sett en viktig del av det frivillige organisasjonslivet rundt om i landet og er en pådriver i barne- og ungdomsarbeidet lokalt.

WordPress Video Lightbox